Project Description

Change Management

Vi lever og arbejder i konstante forandringer. Forandringsledelse er ikke længere et ”buzz word” men en del af alle virksomheder og organisationers dagligdag. Forandringer skal bruges og styres konstruktivt, så de bliver til gavn for medarbejdere, virksomheder og organisationer.

Vedvarende forandringer

Jeg hjælper med at sætte struktur på forandringerne og hjælper med kultur-, interessent-, risiko-, påvirkning og parathedsanalyser. Igennem rolleafklaring, planlægnings-, kommunikations- og faciliteringsprocesser sikres gennemførelser af forandringerne og der skabes de ønskede og vedvarende forandringer i organisationen der sigtes efter.