Project Description

EU Dataforordning – GDPR

Den 25. maj 2018 trådte EU’s dataforordning i kraft også kaldet GDPR. Forordningen stiller krav til alle virksomheder, organisationer, foreninger som behandler person- og personfølsomdata om oplysningspligt, data behandlingssikkerhed og ret til at blive slettet. 

For mange virksomheder, organisationer og foreninger er det en stor og til tider uoverkommelig opgave at få styr på alle regler og forretningsgange, få udarbejdet strukturer og politikker for at efterleve forordningens krav.

Persondatamappe og Datastrømsanalyse

Jeg har derfor udarbejdet en persondatamappe som tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed, organisation eller forening. Gennem en datastrømanalyse af den praksis som findes, udarbejder jeg de nødvendige politikker og hjælper med den nødvendige implementering i organisationen, så organisationen bliver klædt på til at leve op til EU’s dataforordning.