Project Description

Fundraising & Fondsansøgninger

I takt med at økonomien i det offentlige Danmark bliver mere presset, og der ikke er råd til at det offentlige støtter alle velgørende og civilsamfundsopbyggende
aktiviteter, bliver behovet for at kunne indsamle midler fra fonde, virksomheder og private hertil større og større.
Det er en trend der har slået rod i Danmark, og som vi kommer til at se mere af i fremtiden.

For at kunne imødekomme det øgede behov for fondsansøgninger og den stadigt stigende konkurrence hjælper jeg gerne med at lægge fundraisingstrategier og udvikle kampagner som sikrer den bedst mulige opmærksom på sagen. 

Derudover hjælper jeg også gerne med: 

  • At udvælge fundraisingværktøjer til indsamling af midler  
  • at identificere de fonde som vil være interesseret i at søge for dit projekt. 
  • at skrive fondsansøgninger

Jeg sikrer også at projektbeskrivelsen, planlægningen og projektbudgetterne er grundigt bearbejdet, så fondsansøgningen hænger sammen og får et positivt svar fra de udvalgte fonde.